preskoči na sadržaj
Energetska obnova Područne škole Blagorodovac

Energetska obnova zgrade Područne škole Blagorodovac, na adresi Bana Jelačića 8, Osnovne škole

Dežanovac

Operativni program

„Konkurentnost i kohezija“ 2014.—2020.

Prioritetna os 4:  Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c:  Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i

korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4cl:  Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

 

1. OPĆI PODACI O PROJEKTU

 

MIS ref. broj projektnog prijedloga

KK.04.2.1.04.0166

Korisnik— Ime

Osnovna škola Dežanovac

Korisnik—OIB

69451048947

Korisnik—Adresa

Dežanovac 285,

Korisnik—Mjesto i poštanski broj

43506  Dežanovac

Korisnik—Županija

VII. Bjelovarsko-bilogorska županija

Korisnik—Obveznik PDV-a

NE

Korisnik—Korištenje PDV-a kao pretporeza u          obračunskom razdoblju

NE

Korisnik—Kontakt osoba—Ime

Zoran Činčak

Korisnik—Kontakt osoba—Telefon/Mob

043 675 841 / 099 22 33 741

Korisnik—Kontakt osoba—mail

zoran.cincak1@skole.hr

Objekt—Ime

Područna škola Blagorodovac,

Objekt—Adresa

Bana Jelačića 5, Blagorodovac

Objekt—Mjesto i poštanski broj

Dežanovac 43506

Objekt—Županija

VII. Bjelovarsko-bilogorska županija

Objekt—NUTS 2 regija

Kontinentalna Hrvatska

Objekt—Godina izgradnje

1985.

Objekt—Energetski razred prije obnove

C

Objekt—Očekivani energetski razred nakon obnove

B

Objekt—Indeks razvijenosti JLS

Kontinentalna Hrvatska  - I skupina

 

 

 

2. CILJEVI PROJEKTA I POKAZATELJI

 

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti o obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4cl Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%)

62,62%

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref. br. KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

 

Provode se slijedeće projektne aktivnosti:

- izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratom ako je primjenjivo,

- povećanje toplinske zaštite vanjskog zida,

- povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru,

- zamjena vanjske stolarije,

- zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom,

- horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

- stručni nadzor građenja,

-energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,

- upravljanje projektom i administracija,

- promidžba i vidljivost projekta.

 

3. PRORAČUN PROJEKTA

 

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 523.045,94 kune.

Ukupni prihvatljivi troškovi određeni su na 385.119,94 kune.

Dodijeljena su bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 212.817,48 kuna, što predstavlja 55,26005223% ukupno prihvatljivih troškova Projekta i što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.

 

4. RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

 

Razdoblje provedbe projekta – 2017.- 2020.

 

PRIORITETNA OS 4 – Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije